Polityka Prywatności

Informacje dotyczące danych osobowych

 

 1. Administrator danych osobowych
 2. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Studio Meblowe Damas os strusia 6/ 301, 31-807 Kraków, NIP 945-140-36-38, zwana dalej Administratorem.
 3. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: kuchniedamas@wp.pl

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
 3. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji oferty naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji usługi ze strony Administratora i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 11. Podanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 

III. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do:
 2. realizacji umowy sprzedaży i posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących dla Studio Meblowe Damas, Kraków,
 4. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych),
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 

 1. Prawo do sprzeciwu
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 4. Odbiorcy danych
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli m.in. tym które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, wykonują usługi audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
 6. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, czy firmy archiwizujące dokumenty.
 7. W przypadku realizacji usług związanych z obsługą posprzedażną do Twoich danych mogą mieć dostęp montażyści realizujący naprawy, przedstawiciele Producenta lub Sprzedający którzy byli stroną zawarcia transakcji kupna-sprzedaży reklamowanego produktu.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
 2. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
 3. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo do przenoszenia danych;
 8. prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
 2. Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

VIII. Pliki cookies

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki Cookiem, to małe pliki tekstowe wysyłane przez strony internetowe i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze stron i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z naszych stron. Poniżej wymienione pliki cookie wykorzystujemy w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika stron internetowych co umożliwia tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.